«

»

Reiki

Reiki is een energie welke word gebruikt in Usui System of Natural Healing. Reiki is een helende energie. Dus geen techniek of methode. Het systeem om dit te gaan gebruiken (dus het gaan Reiki geven) word Usui System of Natural Healing genoemd. De energie helpt onder andere bij het verzachten van trauma’s, brengen van begrip, ontspanning en brengt iemand dichter bij zichzelf.indianapoliscoltsjerseys Van alle energetische behandelmethoden richt Reiki zich het meest op het gevoel. Het kan ervaren worden als (verschillend per dag en plek) koud,warm,statisch,magnetisch en vooral liefdevol. De behandelaar verplaatst zijn handen over meerdere delen van het lichaam. Op deze plekken “straalt” de behandelaar energie in. De behandelaar hoeft het lichaam niet aan te raken voor deze overdracht.

Geen Reiki

Door de manier waarop Reiki word gegeven kan het eenvoudig gebeuren dat energie van de behandelaar zelf ook wordt uitgestraald naar de client. Deze energie van de behandelaar komt uit het aardse aspect en heeft zijn balans en disbalansen (bij Powersteering komt de energie uit de kern en heb je dit probleem niet). Kort samengevat als de behandelaar slecht in zijn vel zit en zichzelf niet buiten de Reiki energie kan houden zal de client ook slecht in zijn vel gaan zitten. De energie kan dan branderig en emotioneel aanvoelen. Daarnaast kan het zo zijn dat een behandelaar (onbewust) zijn wil gebruikt bij het sturen van Reiki. Meestal uit prestatiedrang of onzekerheid. Als je op deze manier behandelt word voelt het alsof je in een klem gestopt word en je lichaam geschonden word. Dit word door de meeste mensen als zeer onaangenaam ervaren. Een behandelaar die dit doet gebruikt misschien 30% Reiki en 70% zijn eigen energie of wil. Helaas zijn net zoals gewone Reiki beoevenaars veel Reiki masters zich niet bewust van dit probleem. De “westerse Reiki” word dan ook over het algemeen niet zo diepgaan aangeleerd. Daarom indien een Reiki behandeling onaangenaam voelt, dan kan je beter een andere behandelaar zoeken.

Optimale behandeling

Om een behandeling optimaal te laten lopen zijn twee aspecten belangrijk. De behandelaar dient Reiki te geven zonder zich met de energie te bemoeien. Op deze manier word de behandelaar slechts een doorgeefluik voor Reiki. Het tweede aspect is hoever een client openstaat voor de energie en verandering. Aangezien Reiki een liefdevolle energie is, zal deze namelijk nooit iets tegen iemands wil in doen.

Reiki

Reiki is dus energie. Reiki is een samentrekking van twee japanse woorden. Rei en Ki. Dit klopt niet helemaal. Rei en Ki zijn oorspronkelijk geen woorden maar Kanji’s. Dit zijn Japanse pictogrammen welke een beeldende betekenis hebben. Helaas zijn er meerdere Kanji tekens welke als “rei” worden uitgesproken. Daarom is het belangrijk om de juiste Rei te pakken.

De Kanji zijn een manier om begrippen/objecten beeldend uit te drukken. Zo bestaan Kanji’s zelf ook weer uit simpelere tekens. Samen vormen ze de betekenis van een Kanji. Daarnaar worden soms meerdere Kanji’s samen gebruikt om samen een nieuw begrip te vormen. Dit is ook het geval bij Reiki.

Rei betekend onder andere ziel/geest/spook/heilig. Vaak vertaald als universeel/god. Ki betekend energie/kracht. Samengevat krijg je iets als geestelijke/heilige/hemelse energie. Het moeilijke aan een zuivere omschrijving is het feit dat de Kanji’s Rei en Ki een culturele lading en daardoor begrip hebben. Hierdoor is het lastig om de gedachten van het begrip Reiki goed uit te leggen. Doorgaans word Reiki vertaald als universele energie.

Oorsprong Usui System of Natural Healing

In Japan leefde een man genaamd Mikao Usui. Er zijn vele verhalen over, maar het is niet duidelijk waarom hij is begonnen met het opzetten van het Usui System of Natural Healing. Wel is duidelijk dat hij rondstreeks de 18e eeuw is begonnen met zijn systeem uit te werken. Hij heeft vele mensen ingewijd, allen in Japan. Uiteindelijk is Reiki ook in het westen gekomen. Dit gebeurde door een mevrouw. In het oorspronkelijke systeem werd niet alleen behandeld maar ook gemediteerd en gekeken hoe iemand (filosofisch) het meest optimaal kan leven. Belangrijk aspect was het dienstbaar en nederig zijn. Goed voor zowel jezelf en een ander zijn. Een van de belangrijkste regels bij Reiki is “uwe (universum/god) wille geschiede”.

Westerse Reiki

Oorspronkelijk werd Reiki door Mikao Usui op een intuitive manier aangeleerd. Belangrijk onderdeel hierbij was het ontwikkelen van helder waarnemen. Door het helder waarnemen wist een behandelaar waar hij Reiki moest geven. Daarnaast speelde mediteren een belangrijke rol en ook een optimale levenshouding. Opleidingen waren ontzettend duur. Echter werd er toen intensief onderwezen en duurde het jaren voordat iemand aan Reiki 3 mocht beginnen en zich een master kon noemen.

Toen Reiki naar het westen is gekomen is er is iets interessants gebeurd. (Waarschijnlijk) Vanwege de gehaaste levenstijl van westerlingen werd de manier van lesgeven aangepast zodat het sneller geleerd kon worden. In plaats van intuitief voelen werd een stappen plan van posities opgesteld. Deze posities zijn plekken op het lichaam welke belangrijk kunnen zijn om Reiki te geven. Reiki is een helende energie welke stimuleert (het stimuleren kan schommelingen bij suikerziekte veroorzaken en knappen bij blindedarm ontsteking). Daarom werd bij dit stappenplan gekozen voor baat het niet dan schaad het niet. Op zich heel handig want zo kan elke westerling toch gebruik maken van Reiki en mooie resultaten boeken. De cursist hoeft enkel het stappenplan door te lopen. Groot voordeel is dat de cursussen zo enorm konden worden ingekort (van weken naar dagen). Bij sommige meesters leer je na de cursus op zo genoemde terug kom dagen het intuitive aspect.

Geef een reactie